Rátaí reatha Dleachta Stampála

Scaireanna, stoic agus urrúis indíolta

Ní íoctar Dleacht Stampa ar ionstraim trína n-aistrítear scaireanna, stoic nó urrúis indíolta más rud é:

  • gurb ionann an chomaoin agus €1,000 nó níos lú
  • agus
  • nach bhfuil an ionstraim mar chuid d’idirbheart níos mó, nó mar chuid de shraith idirbheart.

Seachas é sin, íoctar ráta Dleacht Stampa 1% den chomaoin.

Tá achoimre thíos ar shampla den chaoi a n-oibríonn Dleacht Stampa, sa chás:

  • gur lú an chomaoin ná €1,000
  • ach
  • go bhfuil an ionstraim mar chuid d’idirbheart níos mó, nó mar chuid de shraith idirbheart.

Íoctar Dleacht Stampa freisin ag ráta 1% ar:

  • rogha i scríbhinn scaireanna, stoic nó urrúis indíolta a cheannach nó a dhíol
  • agus
  • aistrithe i scríbhinn i leith scair-roghanna reatha.

Féadfaidh éileamh a bheith agat i leith díolúine nó faoisimh. Mar shampla, tá díolúine ó Dhleacht Stampa ag an gcuid is mó de chomhaontuithe scair-roghanna nó d’aistrithe comhaontuithe reatha scair-roghanna.

Íoctar Dleacht Stampa ag ráta 6% ar chonarthaí áirithe i scríbhinn chun scaireanna, stoic nó urrúis indíolta a dhíol. Íoctar Dleacht Stampa chomh maith ag ráta 6% ar chonarthaí áirithe i scríbhinn chun aonaid a cheannach i gCistí Eastáit Réadaih Éireannacha. Mura bhfuil aon chonradh i scríbhinn, íoctar Dleacht Stampa ag 6% ar an ionstraim (doiciméad i scríbhinn) a aistríonn úinéireacht chugat.  

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an leathanach ar Mhaoin áirithe a ndíorthaítear a luach ó mhaoin dho-aistrithe.

Ar aghaidh: Polasaithe árachais (saoil agus neamhshaoil)