Rátaí reatha Dleachta Stampála

Scaireanna, stoic agus urrúis indíolta

Ní íoctar Dleacht Stampa ar ionstraim (doiciméid i scríbhinn) trína n-aistrítear scaireanna, stoic nó urrúis indíolta más rud é:

 • gurb ionann an chomaoin agus €1,000 nó níos lú
 • agus
 • nach bhfuil an ionstraim mar chuid d’idirbheart níos mó, nó mar chuid de shraith idirbheart.

Seachas é sin, íoctar ráta Dleacht Stampa 1% den chomaoin.

Tá achoimre thíos ar shampla den chaoi a n-oibríonn Dleacht Stampa, sa chás:

 • gur lú an chomaoin ná €1,000
 • ach
 • go bhfuil an ionstraim mar chuid d’idirbheart níos mó, nó mar chuid de shraith idirbheart.

Cé gur lú an chomaoin i ngach ionstraim ná €1,000, tá gach ionstraim mar chuid d’idirbheart níos mó. Ní mór duit:

 • seacht dtuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh (ceann le haghaidh gach foirm aistrithe stoic)
 • agus
 • an bosca a thiceáil ar gach tuairisceán le sonrú go bhfuil an t-idirbheart mar chuid d’idirbheart níos mó.

Íoctar Dleacht Stampa ar gach foirm aistrithe stoic.

Íoctar Dleacht Stampa freisin ag ráta 1% ar:

 • rogha i scríbhinn scaireanna, stoic nó urrúis indíolta a cheannach nó a dhíol
 • agus
 • aistrithe i scríbhinn i leith scair-roghanna reatha.

Féadfaidh éileamh a bheith agat i leith díolúine nó faoisimh. Mar shampla, tá díolúine ó Dhleacht Stampa ag an gcuid is mó de chomhaontuithe scair-roghanna nó d’aistrithe comhaontuithe reatha scair-roghanna.

Íoctar Dleacht Stampa ag an ráta infheidhmithe do thalamh agus foirgnimh neamhchónaitheacha ar chonarthaí áirithe i scríbhinn chun scaireanna, stoic nó urrúis indíolta a dhíol. 

Íoctar Dleacht Stampa chomh maith ag an ráta sin ar chonarthaí áirithe i scríbhinn chun aonaid a cheannach i gCistí Eastáit Réadaigh Éireannacha.

Mura bhfuil aon chonradh i scríbhinn, íoctar Dleacht Stampa ag an ráta infheidhmithe do thalamh agus foirgnimh neamhchónaitheacha i leith na hionstraime trína n-aistrítear úinéireacht chugat.  

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an leathanach ar Mhaoin áirithe a ndíorthaítear a luach ó mhaoin dho-aistrithe.

Ar aghaidh: Polasaithe árachais (saoil agus neamhshaoil)