Eolas Dleachta Stampála a nochtadh

Oifigí Rialtais a dtugtar faisnéis Dleachta Stampa dóibh

Nochtann na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis phearsanta sa chás go bhfuil bonn dlíthiúil lena leithéid a dhéanamh. Mar shampla, is leis na daoine seo a leanas a nochtann na Coimisinéirí Ioncaim an t-eolas pearsanta atá san áireamh ar thuairisceáin Dleachta Stampa chucu seo a leanas:

  • An tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine
  • An Oifig Luachála
  • An Phríomh-Oifig Staidrimh.

Féadtar an bonn dlíthiúil leis na malartuithe eolais seo a léamh in:

Eolas an Údaráis Clárúcháin Maoine

Chun críocha fíorúcháin, faigheann na Coimisinéirí Ioncaim eolas ón Údarás Clárúcháin Maoine.

Féadtar an bonn dlíthiúil leis seo a léamh in Alt 137A den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampála, 1999.