Tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc

Na sonraí a theastaíonn chun tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh

Ní mór a bheith agat:

  • Uimhreacha Tagartha Cánach na gcomhpháirtithe don ionstraim (doiciméad i scríbhinn)
  • an chomaoin
  • sonraí an aistrithe mhaoine, mar shampla:
  • sonraí maidir le haon teidlíocht chun faoisimh nó díolúine.

Má tá tuairisceán á thíolacadh agat le haghaidh maoin chónaithe nua, ní mór duit an uimhir CMÁ a chur isteach ar an tuairisceán, má tá uimhir agat.

Ní mór duit seoladh na maoine a chur isteach ar an tuairisceán mura bhfuil uimhir CMÁ agat. Déanfaidh an ríomhstampáil ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) uimhir CMÁ a ghiniúint don seoladh a chuireann tú isteach.

Beidh tú in ann an uimhir seo a fheiceáil ar an tuairisceán Dleachta Stampa tar éis duit é a thíolacadh trí ROS.

Céard é d’Uimhir Tagartha Cánach?

Más duine aonair thú, is é seo d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP). Mura bhfuil do UPSP cláraithe agat leis na Coimisinéirí Ioncaim, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Náisiúnta um an Dleacht Stampa. Déanfaidh muid é a ghníomhachtú le haghaidh na Dleachta Stampa.

Mura bhfuil UPSP agat, beidh ort teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS).

Má tá UPSP agat ach mura bhfuil tú in ann teacht uirthi, is gá duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig leasa shóisialaigh. Chun teacht ar sheoladh nó ar uimhir theagmhála d’oifige, féach ar shuíomh idirlín an RGFCS.

I gcásanna eile, féadtar úsáid a bhaint as an Uimhir Tagartha Canach a úsáidtear le haghaidh do chuid gnóthaí leis na Coimisinéirí Ioncaim.

I gcás comhlachtaí corparáide eachtracha:

  • atá cláraithe le haghaidh cánach in Éirinn, ba chóir úsáid a bhaint as an Uimhir Tagartha Cánach chun tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh
  • nach bhfuil cláraithe le haghaidh cánach in Éirinn, féadtar teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Náisiúnta um an Dleacht Stampa chun Uimhir Tagartha Cánach a fháil.

Ar aghaidh: Cén chaoi le Dleacht Stampála a thíolacadh agus a íoc