Tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc

Léirithe amhrais

Féadtar léiriú amhrais (EOD) a thabhairt i do thuairisceán Dleachta Stampála más rud é:

 • go bhfuil amhras ort maidir leis an gcaoi cheart le dlí na Dleachta Stampála a fheidhmiú
 • agus
 • go ndéantar an tuairisceán taobh istigh de 44 lá ón lá a dhéanann tú an ionstraim (cáipéis i scríbhinn) a fhorghníomhú (é a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud).

Má thugann tú EOD i do thuairisceán, ba chóir duit:

 • an tuairisceán a thíolacadh
 • an Dleacht Stampála a íoc a mheasann tú a bheith ceart bunaithe ar an tuairisceán sin
 • agus
 • do litir EOD a chur faoi bhráid na hOifige um an Dleacht Stampála taobh istigh de 44 lá ón dáta a dhéanann tú an ionstraim a fhorghníomhú.

Ba chóir duit an méid seo a leanas a leagan amach i do litir EOD:

 • sonraí iomlána faoi na fíricí agus na cúinsí a bhfuil tionchar acu ar dhliteanas na hionstraime don Dleacht Stampála
 • agus
 • an dlí um an Dleacht Stampála a n-ardaítear amhras ina leith.

Ba chóir an méid seo a leanas a bheith i do litir:

 • Uimhir Aitheantais na Cáipéise (gheobhaidh tú é seo ar an tuairisceán Dleachta Stampála)
 • cáipéisí bainteacha tacaíochta, chomh maith le cóip dheimhnithe den ionstraim
 • aitheantas soiléir gur litir um ‘léiriú amhrais’ í.

Diúltóidh na Coimisinéirí Ioncaim do do EOD más rud é:

 • gur eisigh muid treoirlínte ginearálta maidir leis an gcaoi a bhfeidhmítear an dlí i gcásanna den chineál céanna
 • go measann na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil an t-ábhar saor a dhóthain ó amhras
 • go measann na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil an duine cuntasach ag déanamh iarrachta an Dleacht Stampála a sheachaint nó a imghabháil.

Mura n-aontaíonn tú le diúltú na gCoimisinéirí Ioncaim do do EOD, féadtar achomharc a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Achomhairc Chánach.

Ar aghaidh: Deimhnithe stampála