Tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc

Cén chaoi le Dleacht Stampála a thíolacadh agus a íoc

Cé a íocann an Dleacht Stampála?

Is é an duine cuntasach a íocann an Dleacht Stampála.

Cén chaoi leis an Dleacht Stampála a íoc

Déantar tuairisceán Dleachta Stampála a thíolacadh agus do Dhleacht Stampála a íoc trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Ní mór clárú chun ROS a úsáid agus ní mór Deimhniú Digiteach ROS a bheith agat chun an tuairisceán a dhéanamh. Ní fhéadtar clárú le haghaidh ROS ach amháin má tá tú cláraithe le haghaidh cánacha gnó. Is iad seo ná cánacha gnó:

  • Cáin Ioncaim (seachas ÍMAT)
  • Cáin Chorparáide (CC)
  • Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)
  • Cáin Bhreisluacha (CBL)
  • agus
  • PREM (cláraithe do chánacha fostóirí).

Fostaíonn mórán daoine duine eile mar dhlíodóir nó mar chuntasóir chun an tuairisceán a thíolacadh ar a son. Féadfaidh an duine sin chomh maith an Dleacht Stampála a íoc ar do shon trí ROS.

Mura bhfuil Deimhniú Digiteach agat le haghaidh ROS, ní fhéadfaidh tú do Dhleacht Stampála a íoc trí ROS. Ina áit sin, féadfaidh tú í a íoc:

Féadtar tuilleadh a léamh faoi na modhanna íocaíochta seo sa Treoirleabhar Cánach agus Dleachta um an Dleacht Stampála a Thíolacadh agus a Íoc.

Ón uair a bheidh do thuairisceán tíolactha agat agus an Dleacht Stampála íoctha in am agat, eiseoidh ROS deimhniú stampála chuig bosca isteach ROS an tíolaiceora.

Tá achoimre tugtha againn in Léasanna Cónaithe ar eisceacht do léasanna ar thithe agus árasáin.

Céard a tharlaíonn má dhéanann tú tíolacadh agus íoc go déanach?

Chun ús agus formhuirear tíolactha dhéanaigh a sheachaint, ní mór duit:

  • do thuairisceán a thíolacadh
  • agus
  • an Dleacht Stampála a íoc

laistigh de 30 lá ón dáta a dhéanann tú an ionstraim (doiciméad i scríbhinn) a fhorghníomhú (é a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud). Ligfidh na Coimisinéirí Ioncaim, áfach, 14 lá eile ina dhiaidh sin roimh ús a ghearradh ar íocaíocht dhéanach agus formhuirear tíolactha dhéanaigh a ghearradh.

Má dhéanann tú tíolacadh nó íoc go déanach, ní eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim an deimhniú stampála go dtí go mbeidh na muirir bhreise seo íoctha agat.

Teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim maidir le do thuairisceán Dleachta Stampála

Tríd an gcóras ROS, tugtar Uimhir Aitheantais Doiciméad uathúil do gach tuairisceán Dleachta Stampála. Is uimhir naoi ndigit é seo a bhfuil litir ag a deireadh. Ba chóir duit an uimhir seo a lua aon uair a dhéanann tú teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim i leith do thuairisceáin Dleachta Stampála.

Ar aghaidh: Léasanna cónaithe