Tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc

Léargas ginearálta

Déantar do thuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Ní mór duit chomh maith do Dhleacht Stampa a íoc trí ROS. Tá achoimre ar an leathanach Léasanna cónaithe ar an eisceacht do léasanna tithe agus árasán.

Ón uair a bheidh do thuairisceán tíolactha agat agus an Dleacht Stampa íoctha in am agat, eiseoidh ROS deimhniú stampa chuig bosca isteach ROS an tíolaiceora.

Taobh istigh de 30 lá ón dáta a dhéanann tú an ionstraim (doiciméad i scríbhinn) a fhorghníomhú (é a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud), ní mór duit:

  • do thuairisceán a thíolacadh
  • an Dleacht Stampa a íoc.

Ligfidh na Coimisinéirí Ioncaim, áfach, 14 lá eile ina dhiaidh sin roimh ús a ghearradh ar íocaíocht dhéanach agus formhuirear tíolactha dhéanaigh a ghearradh.

Ar aghaidh: Na sonraí a theastaíonn chun tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh