Tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc

Léasanna cónaithe

Féadtar tuairisceáin Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc le Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

De rogha air sin, aon cháiníocóirí ÍMAT nach bhféadann clárú le haghaidh ROS, féadann siad tíolacadh a dhéanamh le moChúrsaí.

Ba chóir úsáid a bhaint as Foirm SDR 3E – Foirm Tuairisceáin Féinmheasúnaithe Dleachta Stampa Féinmheasúnaithe nuair atáthar ag déanamh tíolacadh le moChúrsaí.

Roinnt bheag laethanta tar éis duit d'Fhoirm SDR 3E a thíolacadh, seolfaidh na Coimisinéirí Ioncaim Uimhir Aitheantais Doiciméid maidir leis an Tuairisceán Dleachta Stampa chugat. Nuair a fhaigheann tú an Uimhir Aitheantais Doiciméid seo, ba chóir duit an Dleacht Stampa a íoc le Ríomhaistriú Airgid (EFT).

Tá sonraí curtha ar fáil againn ar an bhfoirm faoin gcaoi le híocaíocht a dhéanamh le EFT. Tá míniú tugtha againn ar an bhfoirm ar an gcúis a dteastaíonn an Uimhir Aitheantais Doiciméid uainn sula ndéanann tú an íocaíocht EFT.

Tar éis duit an Dleacht Stampa a íoc, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim an deimhniú stampa sa phost chugat.

Seolfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an deimhniú stampa sa phost chuig an seoladh a chuir tú ar fáil nuair a chláraigh tú le haghaidh moChúrsaí. Ba chóir duit cinntiú gurb é an seoladh seo an seoladh ceart sula n-uaslódálann tú an fhoirm chomhlánaithe.

Ar aghaidh: Léirithe amhrais