Tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc

Deimhnithe stampála

Admháil Dleachta Stampála agus deimhnithe stampála

Nuair a dhéanann tú do thuairisceán a thíolacadh agus do dhliteanas Dleachta Stampála a íoc, eiseofar trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) deimhniú stampála chuig do bhosca isteach. Cinntigh go ndéanann tú an deimhniú stampála a phriontáil agus é chur leis an ionstraim (doiciméad i scríbhinn) mar iatán. Is cruthúnas é an deimhniú stampála a bheith curtha leis an ionstraim mar iatán go ndearnadh an ionstraim a stampáil.

Tá an deimhniú stampála mar admháil duit freisin.

Deimhnithe stampála athsholáthair

Má thíolaic tú an tuairisceán bunaidh Dleachta Stampála trí ROS, féadfaidh tú deimhniú stampála:

 • a rochtain
 • a fheiceáil
 • agus
 • a phriontáil

tríd an áis chuardaigh agus aisghabhála ar ROS.

Féadtar an áis chuardaigh tríú páirtí ar ROS a úsáid chun breathnú ar chóip den deimhniú stampála más rud é:

 • go bhfuil tú cláraithe le haghaidh ROS
  agus
 • murar thíolaic tú an tuairisceán bunaidh Dleachta Stampála.

Ba chóir duit breathnú ar ár rannán i dtaca le seirbhísí ar líne le tuilleadh eolais a fháil ar na háiseanna cuardaigh seo.

Seachas é sin, féadfaidh tú scríobh chuig an Oifig Náisiúnta um an Dleacht Stampála agus iarratas a dhéanamh ar dheimhniú athsholáthair. I do litir ba chóir duit aon eolas faoin gcás a lua agus an chúis a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh agat.

Ón uair a bheidh na Coimisinéirí Ioncaim sásta gur fíor-iarratas atá ann, eiseoidh muid deimhniú stampála athsholáthair chugat.

Ionstraimí caillte

Má rinne na Coimisinéirí Ioncaim d’ionstraim a stampáil ar 30 Nollaig 2009 nó dá éis, ba chóir duit:

 • féachaint ar an tuairisceán Dleachta Stampála ar ROS 
 • agus
 • cóip a phriontáil den deimhniú bunaidh.

Féadtar é seo a cheangal leis an ionstraim athsholáthair ar an gcoinníoll gur ionstraim athsholáthair é:

 • atá idir na páirtithe céanna
 • atá chun na críche céanna
 • agus
 • a bhfuil an dáta céanna i gceist

is atá ar an ionstraim bhunaidh.

Má rinne na Coimisinéirí Ioncaim d’ionstraim bhunaidh a stampáil roimh 30 Nollaig 2009, ní mór duit tuairisceán páipéir Dleachta Stampála a chomhlánú. Féadtar an tuairisceán páipéir seo a iarraidh ón Oifig Náisiúnta um an Dleacht Stampála. Ba chóir go mbeadh an méid seo a leanas san áireamh i d’iarratas:

 • an chúis a dteastaíonn tuairisceán páipéir uait
 • Aitheantas an Doiciméid (na hionstraime bunaidh)
 • agus
 • an cineál ionstraime atá i gceist.

Nuair a bheidh do thuairisceán páipéir comhlánaithe, cuir chuig an Oifig Náisiúnta um an Dleacht Stampála é leis an méid seo a leanas:

 • dearbhú dlíthiúil ó dhuine a bhfuil na fíricí ar eolas aige nó aici, san áireamh:
  • an dáta a rinne na Coimisinéirí Ioncaim an ionstraim bhunaidh a stampáil
  • fianaise go ndearnadh é a stampáil
  • agus
  • fianaise gur chaill tú an ionstraim bhunaidh
 • litreacha nó ríomhphoist bunaidh nó cóipe (más ann dóibh) a bhfuil Na Coimisinéirí Ioncaim stampáilte ar an ionstraim bhunaidh
 • litreacha nó ríomhphoist bunaidh nó cóipe (más ann dóibh) ón tseirbhís poist nó ón gcuideachta cúiréireachta i dtaca leis an ábhar
 • cóip den ionstraim chaillte, ceann den ionstraim stampáilte más féidir
 • cóip (den taobh tosaigh agus den taobh cúil) den:
  • seic briste
  • dréacht bainc
  • pá-ordú

a úsáidtear chun an Dleacht Stampála a íoc ar an ionstraim bhunaidh má stampáladh é le stampaí buailte ag na Coimisinéirí Ioncaim roimh Mheán Fómhair 2000

 • cóip dheimhnithe den ionstraim athsholáthair
 • agus
 • gealltanas go dtabharfaidh tú do na Coimisinéirí Ioncaim an ionstraim chaillte má thagann tú air.

Cóipeanna

Nuair a dhéanann tú do thuairisceán a thíolacadh, ba chóir duit a léiriú an dteastaíonn cóip de na deimhnithe stampála uait. Ní mór duit Dleacht Stampála €12.50 a íoc ar gach cóip ach amháin más lú an dleacht ar an ionstraim bhunaidh. Más lú an dleacht ar an ionstraim bhunaidh ná €12.50, íocfaidh tú an méid is lú den dá mhéid le haghaidh gach cóip.

Ar aghaidh: An gá taifid a choinneáil?