Léas a shíniú nó a shannadh

Comhaontú nó sannadh léasa

Seachas léas a fhorghníomhú (a shíniú, a shéalú nó an dá cheann), féadtar comhaontú le haghaidh léasa a fhorghníomhú. Leagtar amach le comhaontú léasa na téarmaí a bheadh san áireamh i léas amhail dá bhforghníomhófaí é ag dáta níos déanaí.

Má dhéanann tú comhaontú léasa, féadfaidh sé go mbeidh orttuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc. Ní mór tuairisceán a thíolacadh agus Dleacht Stampa a íoc, más i leith ceachtar den mhéid seo an comhaontú:

  • gurb i leith tréimhse nach faide ná 35 bliain é an léas, nó i leith tréimhse éiginnte*
  • aon tréimhse os cionn 35 bliain inar íoc tú 25% nó níos mó den chomaoin sa chomhaontú.

Leagtar amach le comhaontú léasa an chomaoin agus an tréimhse a bheadh san áireamh i léas. Íoctar Dleacht Stampa amhail gur léas iarbhír é an comhaontú a rinneadh don chomaoin agus don tréimhse sin.

* Tabhair do d’aire: Más le haghaidh léas ar theach nó árasán cónaithe é an comhaontú, ní mór don chíos bliantúil a bheith €40,000 ar a laghad. Má rinne tú an comhaontú a fhorfheidhmiú roimh 25 Nollaig 2017, is é an figiúr i leith cíos don bhliain ná €30,000. 

Má dhéantar léas a fhorghníomhú ag tráth níos déanaí le haghaidh comhaontú atá stampáilte, íoctar Dleacht Stampa €12.50 ar an léas.

Sannadh léasa

Is idir tiarna talún agus tionónta a dhéantar léasanna.

Má shannann (má aistríonn) tionónta an chuid eile dá léasacht le duine eile, ní mór don duine eile Dleacht Stampála a íoc ar an sannadh.

Braithfidh an ráta Dleachta Stampála ar cé acu an bhfuil an mhaoin ina maoin chónaithe nó ina maoin neamhchónaithe.

Ar aghaidh: Cé mhéad Dleachta Stampála atá le híoc?