Léas a shíniú nó a shannadh

Léargas ginearálta

Má thógann tú léas nó má aontaíonn tú léas a thógáil le haghaidh:

  • talamh nó foirgnimh
  • aon rud a bhaineann le talamh, amhail cearta slí

féadann tú ionstraim (doiciméad i scríbhinn) a fhorghníomhú (í a shíniú, nó séala a chur uirthi, nó an dá rud) chun an mhaoin a aistriú chugat.

Má dhéanann tú ionstraim a fhorfheidhmiú:

  • in Éirinn
  • taobh amuigh d’Éirinn, ach má bhaineann sé le maoin Éireannach Éirinn nó le rud a rinneadh nó atá le déanamh in Éirinn

ní mór duit tuairisceán Dleachta Stampála a thíolacadh agus an Dleacht Stampála a íoc. Féadfaidh sé go bhfuil éileamh agat i leith díolúine nó faoisimh.

Ní mór duit caitheamh le léas nó le comhaontú léasa mar bhronntanas má tá an chomaoin níos lú ná luach an mhargaidh.

Ar aghaidh: Léasanna ar thithe agus ar árasáin