Léas a shíniú nó a shannadh

Léasanna ar thithe agus ar árasáin

Ag brath ar an méid cíosa atá iníoctha agus tréimhse an léasa, féadfaidh sé go mbeidh ort Dleacht Stampa a íoc. Ní mór Dleacht Stampa a íoc más rud é:

  • go bhfuil an léas i scríbhinn
  • gurb ionann €40,000* ar a laghad an méid cíosa sa bhliain
  • agus
  • gur le haghaidh tréimhse 35 bliain nó níos lú é an léas, nó le haghaidh tréimhse éiginnte.

*Tabhair do d’aire: Má rinne tú an léas a fhorfheidhmiú roimh 25 Nollaig 2017, is é an figiúr i leith cíos don bhliain ná €30,000.

Chun Dleacht Stampa a íoc, ní mór tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh. 

Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal díolúine nó faoisimh.

Ar aghaidh: Comhaontú nó sannadh léasa