Céard is Dleacht Stampála ann?

Céard a tharlaíonn má dhéanann tú tíolacadh agus íoc go déanach

Beidh tú faoi dliteanas formhuirear tíolactha dhéanaigh agus ús ar íocaíocht dhéanach a íoc.

Tá an formhuirear tíolactha dhéanaigh leagtha amach sa tábla thíos.

Formhuirear tíolactha dhéanaigh
Tuairisceán Dleachta Stampa tíolacthaFormhuirear*

Tar éis 44 lá ach laistigh 92 lá don dáta forghníomhaithe na hionstraime

5% don méid Dleacht Stampa neamhíoctha.
Tabhair do d’aire: Tá an formhuirear caidhpeáilte ag €12,695

Tar éis 92 lá don dáta forghníomhaithe na hionstraime

10% don méid Dleacht Stampa neamhíoctha.
Tabhair do d’aire: Tá an formhuirear caidhpeáilte ag €63,485

*I bhfeidhm ar ionstraimí (doiciméid i scríbhinn) a fhorghníomhaítear (iad a shíniú, a shéalú nó araon) ar 7 Iúil 2012 nó dá éis.

Tá ráta úis ar íocaíocht dhéanach leagtha amach sa tábla thíos.

Ráta úis ar íocaíocht dhéanach
Dleachta Stampa íocthaRáta úis

Tar éis 44 lá don dáta forghníomhaithe na hionstraime

0.0219% an lá nó chuid den lae agus an dleacht neamhíoctha níos mó ná €30*

*Baineann an ráta seo le hionstraimí a ndéantar forghníomhú orthu ar 1 Iúil 2009 nó dá éis.

Gearrfar ús ó dháta forghníomhaithe na hionstraime go dtí dáta íocaíochta.