Céard is Dleacht Stampála ann?

Dleacht Stampála ar sheanionstraimí

Mura stampáiltear an ionstraim (cáipéis i scríbhinn) agus dá mba rud é gur chóir é a stampáil, ní mór duit Dleacht Stampála a íoc air in éineacht le:

  • ús ar íocaíocht dhéanach
  • pionós nó formhuirear tíolactha déanaigh, ag brath ar dháta na hionstraime.

Braitheann méid na Dleachta Stampála ar an dáta a dhéanann tú an ionstraim a fhorghníomhú (í a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud).

Ar aghaidh: Céard a tharlaíonn má dhéanann tú tíolacadh agus íoc go déanach