Céard is Dleacht Stampála ann?

Cén uair a íoctar Dleacht Stampála?

Chun ús agus formhuirear tíolactha dhéanaigh a sheachaint, ní mór duit:

  • do thuairisceán a thíolacadh
  • agus
  • an Dleacht Stampála a íoc

laistigh de 30 lá ón dáta a dhéanann tú an ionstraim (doiciméad i scríbhinn) a fhorghníomhú (é a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud).

Ligfidh na Coimisinéirí Ioncaim, áfach, 14 lá eile ina dhiaidh sin roimh ús a ghearradh ar íocaíocht dhéanach agus formhuirear tíolactha dhéanaigh a ghearradh.

Ar aghaidh: Cé mhéad Dleachta Stampála atá le híoc?