Do Dhleacht Stampa a oibriú amach

Faoiseamh i leith Gaol Fola

Ní bhaineann an faoiseamh seo ach le haistrithe talaimh. Nuair atá feidhm ag an bhfaoiseamh, is é 1% an ráta Dleachta Stampa. Chun cáiliú don fhaoiseamh, ní mór gur daoine gaolta thú féin agus an duine a aistríonn an talamh chugat. Chomh maith le haghaidh ionstraimí a fhorghníomhaíodh roimh 25 Nollaig 2017:

 • ní mór don duine a aistríonn an talamh chugat a bheith faoi 67 bliain d’aois ar an dáta a aistríonn siad an talamh
 • sa chás gur comhúinéirí an talaimh iad, ní mór dóibh uile a bheith faoi 67*.

*Tabhair do d’aire:  Bhain an teorainn aoise de hionstraimí a ndéantar forghníomhú orthu ar 25 Nollaig 2017 nó dá éis.

Áirítear le daoine gaolta daoine de shliocht díreach, páirtnéirí sibhialta, páirtnéir sibhialta tuismitheora, agus leanaí uchtaithe. Ba chóir seiceáil a dhéanamh ar liosta iomlán na ndaoine gaolta atá incháilithe i Sceideal 1 den Treoirleabhar Cánach agus Dleachta ar an Dleacht Stampa.

Chomh maith leis sin, ní mór duit:

 • a bheith i mbun feirmeoireachta ar an talamh ar feadh sé bliana ar a laghad
 • an talamh a ligean ar léas ar feadh sé bliana ar a laghad do dhuine a dhéanfaidh feirmeoireacht air.

Má tá tú i mbun feirmeoireachta ar an talamh, ní mór:

 • cáilíocht shonraithe a bheith agat nó í a fháil laistigh de thréimhse ceithre bliana ón dáta a fhaigheann tú an talamh
 • 50% de do chuid ama ar a laghad a chaitheamh i mbun feirmeoireachta ar an talamh (an t-aistriú talaimh seo san áireamh).

Más rud é, seachas a bheith i mbun feirmeoireachta ar an talamh thú féin, go ligeann tú é ar léas do dhuine eile chun dul i mbun feirmeoireachta air, ní mór don duine sin:

 • cáilíocht shonraithe a bheith acu nó í a fháil laistigh de thréimhse ceithre bliana ón dáta a fuair tú an talamh
 • 50% ar a laghad d’am an duine sin a bheith caite ag an duine i mbun feirmeoireachta ar an talamh (an t-aistriú talaimh seo san áireamh).

I do chás-sa, nó i gcás an duine atá á thógáil ar léas, ní mór:

 • a bheith i mbun na feirmeoireachta ar bhonn tráchtála
 • agus
 • é a bheith beartaithe brabús a dhéanamh as.

Má loiceann tú cloí leis na téarmaí seo, ní bheidh tú incháilithe don fhaoiseamh a thuilleadh agus ní mór:

 • do thuairisceán Dleachta Stampa a leasú chun an faoiseamh a bhaint
 • agus
 • an Dleacht Stampa agus aon ús dlite a íoc.

Má fhaigheann tú talamh mar bhronntanas, féach Maoin a aistrítear mar Bhronntanas nó mar Oidhreacht.

Thar na blianta, tá athrú tagtha ar an gcaoi a bhfuiltear incháilithe don fhaoiseamh seo. Tá sé leagtha amach againn anseo an chaoi a mbaineann sé seo le hionstraimí a ndéantar forghníomhú orthu ar 1 Eanáir 2016 nó dá éis. Ba chóir duit seiceáil a dhéanamh ar an bhfoclaíocht dhlíthiúil má tá éileamh á dhéanamh agat ina leith le haghaidh ionstraim a ndearnadh forghníomhú uirthi roimhe sin.

Ar aghaidh: Faoiseamh i leith Comhdhlúthú Feirme