Do Dhleacht Stampa a oibriú amach

Léargas ginearálta

Tá roinnt rátaí Dleachta Stampa seasta. Braitheann rátaí eile Dleachta Stampa:

  • ar an gcineál maoine atá dá haistriú ag ionstraim (cáipéis i scríbhinn)
  • agus
  • ar an dáta a dhéanann tú an ionstraim a fhorghníomhú (í a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud).

Nuair nach bhfuil an ráta seasta, déantar an dliteanas Dleachta Stampa a oibriú amach ach an chomaoin a iolrú faoin ráta Dleachta Stampa. Má thugann sé seo figiúr duit nach iolrach €1 é, slánaigh síos an figiúr don € is gaire. Mura bhféadtar an díolúine nó an faoiseamh seo a éileamh, is é seo an méid Dleachta Stampa a íoctar.

Ar aghaidh: Cén chaoi a mbíonn a fhios agat céard é an chomaoin?