Do Dhleacht Stampa a oibriú amach

Aistrithe idir céilí, páirtnéirí sibhialta nó comhchónaitheoirí

Má dhéanann tú ionstraim a fhorghníomhú chun maoin a aistriú:

  • ó do chéile chugatsa
  • ó do pháirtnéir sibhialta chugatsa

tá an ionstraim díolmhaithe ón Dleacht Stampa. Féadtar an díolúine seo a éileamh, fiú amháin má tá tú féin agus do chéile scartha.

Ní fhéadtar an díolúine a éileamh má tá tríú páirtí nó fo-dhíol bainteach san aistriú.

Ní mór duit tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus an díolúine a éileamh ar an tuairisceán.

Féach, áfach, an méid seo a leanas:

  • má chruthaíonn an t-aistriú comhthionóntacht d’áit chónaithe an teaghlaigh, áfach
  • más rud é gur scaireanna, stoic nó urrúis indíolta iad an mhaoin

ní gá duit tuairisceán a thíolacadh.

Aistrithe idir comhchónaitheoirí

Má fhaigheann tú maoin de bhun ordú faoi Alt 174 den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010, níl ort Dleacht Stampa a íoc ar an ionstraim. Níl an díolúine i bhfeidhm, áfach, ach amháin ar an gcoinníoll nach bhfuil aon tríú páirtí páirteach ann.

Ní mór duit tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus an díolúine a éileamh ar an tuairisceán.

Mura bhfuil an t-ordú thuasluaite agat, ní fhéadfaidh tú an díolúine a éileamh.

Ar aghaidh: Aistrithe idir iarchéilí nó iarpháirtnéirí sibhialta