Treoir maidir le féinmheasúnú

Córas íocaíochta agus tíolactha – cén chaoi a n-oibríonn sé?

Ní mór duit, roimh 31 Deireadh Fómhair in aon bhliain chánach:

  • do réamhcháin a íoc don bhliain sin
  • do thuairisceán cánach agus féinmheasúnaithe a thíolacadh don bhliain chánach roimhe
  • aon iarmhéid cánach a íoc atá dlite don bhliain roimhe.

Mar shampla, roimh 31 Deireadh Fómhair 2020, ní mór duit:

  • do réamhcháin a íoc le haghaidh 2020
  • do thuairisceán cánach féinmheasúnaithe a thíolacadh le haghaidh 2019
  • agus aon iarmhéid Cánach Ioncaim a íoc le haghaidh 2019.

Nuair a dhéanann tú íocaíocht agus tíolacadh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) tá síneadh curtha leis an spriocdháta 31 Deireadh Fómhair seo go dtí lár mhí na Samhna. Tá na dátaí dlite i leith Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) difriúil ó na dátaí dlite i leith CI. Chun muirir úis a sheachaint, déan cinnte go dtíolacann tú roimh an dáta dlite ceart.

Féadfaidh tú aon earráidí ar do thuairisceán cánach a leasú trí ROS. Más cóip ar pháipéar atá tíolactha agat, déan teagmháil le d'Oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim chun aon leasuithe a dhéanamh ar do thuairisceán.

Beidh ort formhuirear a íoc má thíolacann tú do thuairisceán cánach tar éis an spriocdháta, mar seo a leanas:

  • laistigh de dhá mhí ón dáta tíolactha: 5% den cháin atá dlite ort a íoc, suas le €12,695
  • níos mó ná dhá mhí: 10% de do cháin, suas le €63,485.

Tabhair do d’aire fiú má dhéanann tú íocaíocht agus tíolacadh in am don CI féadfaidh sé go mbeidh formhuirear 10% le gearradh mura gcomhlíontar do chuid oibleagáidí Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ).

Ar aghaidh: Cé na foirmeacha a theastaíonn chun é a chomhlánú?