An dteastaíonn ceadúnú nó údarú uait?

Chun cineálacha áirithe gnóthas a reáchtáil, féadfaidh sé gur gá ceadúnas a bheith agat.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil air seo sa rannán ceadúnúcháin máil den rannán Máil agus ceadúnais.