Postas

Nuair a ghearrtar méideanna ar leithligh do phostas agus iad a íoc go hiomlán do An Post ar son custaiméirí, féadfaidh soláthraithe glacadh leis nach bhfuil muirir den sórt sin faoi dhliteanas Cánach Breisluacha (CBL).