Trádálaithe neamhbhunaithe i mbun ghnó in Éirinn

Stoc a soláthraíodh ón AE chun sholáthar ar aghaidh in Éirinn

Ní mór do thrádálaithe neamhbhunaithe clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) nuair a sheolann siad stoc ó Bhallstát eile den Aontas Eorpach (AE) go dtí an Stát le úsáid ag duine cuntasach.

Tabharfaidh cuntas ar an CBL ag an duine cuntasach mar fáltas laistigh den chomhphobal nuair atá an stoc díolta.

Ní mór don gcoimeádaí trádstórais, i ngach cás a bheith neamhspleách ón soláthraí.

Féadfaidh soláthairtí neamhbhunaithe CBL a éileamh ar ais tríd an córas Aisíocaíocht CBL Leictreonacha  nuair a bhí orthu CBL in Éireann a íoc.

Ar aghaidh: Soláthróir neamhbhunaithe ag iompórtáil earraí