Scéim easpórtála miondíola

Cén uair a fhéadtar an deimhniú easpórtálacha tarlú taobh amuigh den Stát?

Tugtar míniú sa rannán seo ar an uair a fhéadann an méid seo a leanas deimhniú a thabhairt i leith earraí a easpórtáiltear faoin scéim easpórtálacha miondíola:

  • Custaim ag an bpointe deiridh imeachta ón Aontas Eorpach (AE)
  • oifigigh i dtír chónaithe an turasóra nó an taistealaí.

Deimhniú na gCustam ag an bpointe deiridh imeachta ón AE

Féadann turasóir nó taistealaí roghnú an deimhniú a dhéanamh ag an bpointe deiridh imeachta ón AE seachas sa Bhallstát ina ndearnadh an ceannachán. Baineann sé seo go háirithe le daoine ar thuras staideanna iomadúla san AE. Ní mór an tOifigeach Custam deimhniúcháin a bheith sásta go bhfuil an turasóir nó an taistealaí tar éis coinníollacha na scéime easpórtála miondíola a chomhlíonadh. Tá sé seo riachtanach sula gceadaítear aisíocaíocht Cánach Breisluacha (CBL).

Tá sé tábhachtach a thabhairt do d’aire go bhféadfadh sé go bhfuil nósanna imeachta éagsúla i mBallstáit éagsúla AE. Féadfaidh sé go bhfuil sé beartaithe ag turasóir nó taistealaí na hearraí a dheimhniú i mBallstáit eile AE. Má tá, ba cheart don turasóir nó taistealaí riachtanais an údaráis Custam sin a sheiceáil maidir le scéim aisíocaíochta CBL do thurasóirí agus taistealaithe.

Deimhniú arna dhéanamh ag oifigigh i dtír chónaithe an turasóra nó an taistealaí

I gcúinsí áirithe, féadfaidh sé nach mbeidh turasóir nó taistealaí in ann deimhniú easpórtála a fháil ó na Custaim ar fhágáil an Stáit dóibh. I gcásanna áirithe mar sin, féadfaidh an turasóir nó an taistealaí aisíocaíocht a fháil fós. Chun aisíocaíocht a fháil, féadann duine atá ar chomhchéim ina dtír féin a dheimhniú gur iompraíodh na hearraí chuig an tír sin. I gcás aisíocaíochtaí CBL ar earraí ard-luacha, áfach, níl an áis seo ar fáil. Féach an rannán 'Céard iad na ceannacháin a bhféadtar CBL a éileamh ar ais?’ le heolas a fháil ar earraí ard-luacha.

Áirítear na daoine seo a leanas:

  • Oifigeach Custam
  • oifigeach forfheidhmithe dlí
  • Nótaire Poiblí
  • Coimisinéir Mionnaí.

Ba chóir go don turasóir nó don taistealaí an deimhniú seo a chur ar ais in éineacht leis an admháil nó an dearbhán chuig a ngníomhaire aisíocaíochta CBL nó miondíoltóir in Éirinn.

Ní mór do ghníomhaire aisíocaíochta nó do mhiondíoltóir comhaontú a fháil roimh ré óna n-oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim féin chun deimhniú ó thír chónaithe an turasóra nó an taistealaí a úsáid.