Scéim easpórtála miondíola

Céard iad na ceannacháin ar a bhféadtar CBL a éileamh ar ais?

Maidir le gach ceannachán a thagann faoin sainmhíniú ar earraí cáilitheacha turasoirí nó taistealaithe, ceadaítear faoin scéim iad.

Earraí iad seo a iompraíodh i mbagáiste pearsanta turasóra nó taistealaí a sholáthraítear taobh istigh den Stát do thurasóir nó taistealaí. Ní mór na hearraí a bheith easpórtáilte ag, nó ar son, an turasóra nó an taistealaí faoin lá deireanach den tríú mí i ndiaidh na míosa ina dtarlaíonn an soláthar. Tá eisiamh ón scéim ag earraí le haghaidh trealaimh, breosla agus soláthair do bháid áineasa, d’aerárthaí príobháideacha nó do mhodhanna eile iompair lena n-úsáid go príobháideach.

Féadtar aisíocaíochtaí a fháil ar ceannacháin earraí, amhail cuimhneachán agus bronntanais. Ní mór na hearraí seo a bheith ceannaithe chun críocha neamhghnó amháin agus go n-iompraítear iad i do bhagáiste pearsanta. Ní mór duit na hearraí a easpórtáil faoin lá deiridh den tríú mí tar éis na míosa inar cheannaigh tú na hearraí.

Céard iad na ceannacháin nach gceadaítear faoin scéim?

Ní bhaineann an scéim ach le earraí. Ní fhéadfar aisíocaíocht a fháil le haghaidh earraí a fhágtar sa Stát. Ní bhaineann an scéim le seirbhísí amhail lóistín óstáin, carranna ar cíos nó béilí bialainne.

Luach na n-earraí faoin scéim

Tá tú i dteideal an CBL a fháil ar ais beag beann ar luach na n-earraí a ceannaíodh. Tá forálacha próiseála ar leith ag baint le hearraí ard-luacha.

Nósanna imeachta speisialta d’earraí a bhfuil luach ard orthu 

I gcás earraí aonair a bhfuil costas €2,000 nó níos mó orthu (CBL san áireamh), ní mór gach earra a thaispeáint do na Custaim, i dteannta an dearbháin easpórtála. Tá sé seo riachtanach sula ndéantar deimhniúcháin ar aon aisíocaíocht CBL.

Aon admhálacha nó dearbháin d’earraí ard-luacha, a fhágtar sa bosca, nó a thugtar do ghníomhairí aisíocaíochta, ní dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim iad a stampáil ina dhiaidh sin. Ba chóir do thurasóirí nó taistealaithe ar mian leo aisíocaíochtaí a fháil i leith na n-earraí seo a ndóthain ama a chur ar leataobh tar éis seiceáil isteach. 

Tabhair do d'aire

I gcásanna nach bhfuil dearbháin d’earraí ar leith stampáilte ag Custaim, ní bheidh an miondíoltóir nó an gníomhaire aisíocaíochta in ann d’aisíocaíocht a phróiseáil.

I gcás paisinéirí idirthurais atá ag fágáil an AE trí aerfort eile taobh istigh de 24 uair, déanfaidh Custaim na hÉireann stampáil ar na dearbháin easpórtála le haghaidh earraí ar a bhfuil luach €2,000 nó níos mó (CBL san áireamh). I ngach cás eile i leith earraí a bhfuil luach ard orthu, féadfaidh na Custaim an deimhniúchán a chur siar chun an phointe deiridh imeachta ón AE.

Céard é an scéim aisíocaíochta Eis-CBL?

Tá miondíoltóirí nó gníomhairí miondíola ar leith údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim chun scéim ‘Eis-CBL’ a fheidhmiú. Faoin scéim seo, féadtar earraí a fháil saor ó CBL ag an bpointe ceannaigh. Tá feidhmiú na scéime faoi réir riachtanais agus coinníollacha ar leith, leagtha amach duit ag an miondíoltóir aonair. Tá an miondíoltóir, an gníomhaire aisíocaíochta agus an turasóir nó taistealaí freagrach go páirteach as cinntiú go bhfuil na riachtanais agus coinníollacha uile comhlíonta.

Ar aghaidh: Cén chaoi a bhfeidhmíonn miondíoltóirí an scéim?