Seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí (TCR) – rialacha nua (2015)

Céard atá i gceist le 'páirt a ghlacadh sa soláthar'?

Is gá gach gné den soláthar a chur san áireamh chun measúnú a dhéanamh ar cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú ag ‘glacadh páirte sa soláthar’. Tá táscairí éagsúla ann, áfach, a d’fhéadfadh a thabhairt le fios go bhfuil páirt á glacadh ag duine incháinithe sa soláthar, lena n-áirítear an méid a leanas:

  • An t-ardán teicniúil trína soláthraítear na seirbhísí a bheith faoi d’úinéireacht nó do bhainistiú
  • A bheith freagrach as an seachadadh iarbhír
  • A bheith freagrach as íocaíocht a bhailiú murab é próiseáil na híocaíochta an t-aon bhaint a bhíonn ag an duine incháinithe
  • An praghsáil a rialú nó tionchar a imirt uirthi
  • A bheith mar an duine ar a bhfuil dualgas dlíthiúil chun sonrasc CBL, fáltas nó bille a eisiúint don úsáideoir deiridh maidir leis an soláthar
  • Cúram nó tacaíocht do chustaiméirí a sholáthar maidir le ceisteanna faoin tseirbhís nó fadhbanna leis an tseirbhís féin
  • Rialú nó tionchar a imirt ar thabhairt i láthair nó ar fhormáid an mhargaidh fhíorga (ar nós siopaí aipeanna nó láithreáin ghréasáin ) ar an gcaoi sin go bhfuil branda agus aitheantas an duine incháinithe i bhfad níos feiceálaí ná iad siúd de chuid daoine eile atá bainteach sa soláthar
  • Dualgais nó dliteanais dhlíthiúla a bheith ort maidir leis an tseirbhís a soláthraítear
  • Úinéireacht a bheith agat ar na sonraí custaiméara a bhaineann leis an soláthar atá i gceist
  • A bheidh in ann díol a chur chun sochair gan cead an tsoláthróra nó réamhchead a fháil i gcásanna nár fuarthas an soláthar i gceart.

Níl gach duine incháinithe atá bainteach in idirbhirt sa slabhra soláthair ag glacadh páirte sa soláthar. Ní chaitear le soláthróir seirbhís íocaíochta nach ndéanann ach seirbhís phróiseála íocaíochta a sholáthar, mar dhuine a ghlacann páirt sa soláthar. Ar an gcuma chéanna, ní chaitear le soláthróir idirlín nach ndéanann ach an líonra idirlíon a chur ar fáil ar mhaithe leis an ábhar a iompar agus, nó bailiú íocaíochta (trí Wi-Fi, cábla, satailít, nó bealach eile) mar dhuine a ghlacann páirt i soláthar seirbhíse leictreonaí.

Ar aghaidh: Láthair agus an chustaiméara agus toimhdí