Scéim corrlaigh gníomhairí taistil

Is beart simplithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) é an TAMS do ghníomhairí taistil. Baineann sé le seirbhísí áirithe a cheannaíonn gníomhairí taistil isteach ó thríú páirtithe agus a dhíoltar mar phacáiste don taistealaí, amhail:

  • iompar
  • lóistín
  • treoraithe turais.

Baineann TAMS le gníomhairí taistil (ag gníomhú mar phríomhaí) nó le gníomhairí neamhainmnithe atá bunaithe in Éirinn a sholáthraíonn pacáistí taistil do taistealaithe.

Tá éifeacht ag an scéim ar:

  • áit soláthair na seirbhíse
  • ríomh na suime incháinithe
  • CBL a bhféadtar aiséileamh a dhéanamh ina leith.

Tá tuilleadh eolais ar an TAMS ar fáil faoi Treoir Bhreise. Tá eolas ar sheirbhísí idirghabhálaithe agus soláthairtí inmheánacha gníomhairí taistil ar fáil sa treoir seo chomh maith.