Scéim corrlaigh gníomhairí taistil

Faoin SCGT, foráiltear do cháin a ghearradh ar sheirbhísí scéime corrlaigh arna soláthar ag oibreoirí turais agus ag gníomhairí taistil ag feidhmiú mar phríomhaithe (gníomhairí taistil).

I measc seirbhísí scéime corrlaigh tá seirbhísí a cheannaíonn gníomhairí taistil isteach ó thríú páirtithe agus a dhíoltar mar phacáiste don taistealaí, amhail:

  • iompar
  • lóistín
  • treoraithe turais.

Ní ionann cuntais a thabhairt i leith Cáin Bhreisluacha (CBL) faoin SCGT agus an gnáthchóras CBL. Faoin scéim seo, tugtar cuntas i leith CBL ar bhonn chorrlach an ghníomhaire taistil seachas ar an gcomaoin iomlán a fhaigheann an gníomhaire taistil don soláthar.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le scéim corrlaigh gníomhairí taistil le fáil sa rannán Treoir breise.