Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Léargas ginearálta

Nuair atá maoin á díol, á ceannach nó á haistriú, tá dualgais áirithe ar an díoltóir agus ar an gceannaitheoir araon. Ní mór go bhfuil imréiteach Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) i bhfeidhm roimh: 

  • chríochnú an díola
  • aistriú na maoine. 

Mar dhíoltóir, ní mór duitse a chinntiú go bhfuil gach oibleagáid CMÁ comhlíonta agat sula gcríochnaítear an díolachán. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh gach íocaíocht CMÁ a bheith cothrom le dáta agus ní mór duit do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim

Más tusa an duine dliteanach i dtaca le maoin ar an dáta dlite, an 01 Samhain, tá tú dliteanach an CMÁ a íoc don bhliain ina dhiaidh. 

Sampla

Is é Pádraig an duine dliteanach i leith maoine cónaithe ar 01 Samhain 2023. Dhíol sé a mhaoin  i mí na Nollag 2023. Cé nach leis an maoin é in 2024, is é an duine faoi dhliteanas CMÁ fós é agus ní mór dó an dliteanas iomlán a íoc don bhliain 2024. Is é an ceannaitheoir an duine faoi dhliteanas CMÁ an 01 Samhain 2024 agus ní mór dó CMÁ a íoc don bhliain 2025 ar aghaidh.

Ar aghaidh: Tá maoin á díol agat