Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

Léargas ginearálta

I bhformhór na gcásanna, ní mór Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF) a íoc ag an am a chláraítear feithicil sa Stát.

Nuair a chláraítear feithicil, eisítear cláruimhir ag an am céanna.

Déanann na leathanaigh seo a leanas cur síos ar an gcaoi le feithicil a chlárú agus CCF a íoc.

Ar aghaidh: CCF agus clárúchán