Warning

Is oth leis an Oifig Náisiúnta um an Dleacht Stampa nach bhfuil Deimhnithe Stampa á n-eisiúint i gcásanna áirithe. Táimid ag súil go réiteofar an fhadhb seo sna laethanta amach romhainn agus is mór againn d'fhoighne ar an ábhar seo.


Forms iconROS_logo_Info

Cuireadh na foirmeacha seo a leanas leis an Áis Ullmhaithe Tuairisceáin (AUT) as líne

  • Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) foirm IT38
  • Tuairisceán Ceadúnais Máil ar ghluaiseachtaí ola foirm ROM1
  • Tuairisceán Cánach Ioncaim Foirm 11 2023

Féach ar an rannán cabhrach Áis Ullmhaithe Tuairisceáin chun tuilleadh eolais a fháil.