Faoiseamh cánach ar thabhartais chuig comhlachtaí áirithe spóirt

Céard is comhlacht ceadaithe spóirt ann?

Meastar gur comhlacht ceadaithe spóirt thú má tá Uimhir Díolúine Cluichí agus Spóirt eisithe ag na Coimisinéirí Ioncaim chugat. Tá tuilleadh eolais i dtaca le hiarratais a dhéanamh ar an uimhir seo ar fáil sa rannán Díolúine Chánach do Chomhlachtaí Spóirt

Chun iarratas a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach i leith tabhartas, ní mór do do chomhlacht spóirt iad seo a leanas a bheith aige:

  • Uimhir Díolúine Cluichí agus Spóirt
  • Deimhniú Imréitigh Cánach bailí. Ní mór iarratas a dhéanamh ar imréiteach cánach tríd an gcóras leictreonach Imréitigh Cánach (eTC) trí ROS
  • uimhir tionscadail ceadaithe eisithe ag an Aonad Caipitil Spóirt na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (RITS). 

Ar aghaidh: Céard is tionscadal ceadaithe ann?