Faoiseamh cánach ar thabhartais chuig comhlachtaí áirithe spóirt

Céard is comhlacht ceadaithe spóirt ann?

Meastar gur comhlacht ceadaithe spóirt thú má tá Uimhir Díolúine Cluichí agus Spóirt eisithe ag na Coimisinéirí Ioncaim chugat. Tá tuilleadh eolais i dtaca le hiarratais a dhéanamh ar an uimhir seo ar fáil sa rannán Díolúine Chánach do Chomhlachtaí Spóirt.

Chun iarratas a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach i leith tabhartas, ní mór do do chomhlacht spóirt iad seo a leanas a bheith aige:

Ar aghaidh: Céard is tionscadal ceadaithe ann?