Scéim Cúitimh CBL

An t-áireamh a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim chun teacht ar luach na n-íocaíochtaí

Tá an méid atá ar fáil faoin scéim caidhpeáilte ag €5 milliún. Beidh an méid a dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a íoc amach de gach aon charthanacht ag brath air:

  • an méid iomlán a áirítear i gceart
  • an méid iomlán atá ar fáil don scéim sa bhliain
  • an t-éileamh iomlán a bhíonn ann ó na hiarratasóirí go léir.

Tarlóidh an t-áireamh córais chun cinneadh a dhéanamh maidir le luach aisíocaíochtaí tar éis do phróiseas athbhreithnithe a bheith tugtha chun críche. Tá roinnt mhaith tosca ann gur féidir tionchar a bheith acu ar an méid a íocfar le gach aon iarratasóir. Mar gheall air seo, ní dhéanfar an t-áireamh íocaíochta ach aon uair amháin. 

Ní féidir na híocaíochtaí amach a athchomhaireamh nó iarratais dhéanacha a ghlacadh toisc go mbeadh toradh aige sin ar fheidhmiú na scéime. 

Ar aghaidh: Cathain agus conas a dhéanfar an íocaíocht?