Scéim Cúitimh CBL do charthanais

Íocaíochtaí fóirdheontais COVID-19

Tugadh isteach an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá (SFSP) agus an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (SFPF) chun tacaíocht a sholáthar d’fhostóirí a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim COVID-19 orthu.

Chun críocha na Scéime Cúitimh CBL do Charthanais ní chaitear le híocaíochtaí faighte faoin SFSP agus an SFPF mar ioncam. Ba chóir na híocaíochtaí seo a eisiamh ó ríomhanna na Scéime Cúitimh CBL i leith suimeanna ioncaim iomlán agus ioncaim cháilitheach. 

Ar aghaidh: Céard is ioncam iomlán agus ioncam cáilitheach ann?