Cáin Aerthaistil

Gearradh Cáin Aerthaistil ar imeachtaí paisinéirí ar eitiltí ó aerfoirt áirithe Éireannacha ó 30 Márta 2009 go 1 Aibreán 2014.

Scor an Cháin Aerthaistil de bheith i bhfeidhm ó 1 Aibreán 2014. Ní mór d’Oibreoirí Aerlíne taifid a choinneáil ar feadh tréimhse sé bliana.

Rátaí Cánach Aerthaistil
Cineál paisinéirRáta

Aerárthaigh atá :

- in ann 20 paisinéir nó níos mó a iompar

  agus

- ag fágáil aerfoirt ina raibh níos mó ná 50,000 imeacht paisinéirí an bhliain roimhe

€3 an paisinéir

Criú nó aon chriú faoisimh

Náid

Duine faoi mhíchumas (Rialachán ón gComhairle (CE) Uimhir 1107/2006 infheidhme)

Náid

Duine ag taisteal le duine faoi mhíchumas chun cúram agus cabhair a chur ar fáil

Náid

Leanbh faoi dhá bhliain d’aois nach raibh suíochán aerárthaigh á áitiú acu

Náid

Paisinéirí idirthurais nó paisinéirí aistrithe

Náid

Eolas do thrádálaithe

Ba chóir d’Oibreoirí Aerlíne atá ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil faoin gCáin ar Aerthaisteal féachaint ar an treoirleabhar Air Travel Tax Manual.