Rátaí Dleachta Máil

Leictreachas agus táirgí eile fuinnimh

Sa tábla thíos tá na rátaí máil a bhaineann le leictreachas agus táirgí eile fuinnimh.

Leictreachas agus táirgí eile fuinnimh
CáinCur Síos nó ÚsáidRáta Dleachta (€)
Cáin Charbóin ar Ghás Nádúrtha Tomhaiste bunaithe ar ghlanluach calrach €4.10 in aghaidh na huaire meigeavata
Tomhaiste bunaithe ar luach comhlán calrach €3.70 in aghaidh na huaire meigeavata
Cáin Charbóin ar Bhreosla Soladach Gual €52.67 an tona
Brícíní Móna €36.67 an tona
Móin Mheilte €17.99 an tona
Móin Eile €27.25 an tona
Cáin Leictreachais Úsáid Gnó €0.50 in aghaidh na huaire meigeavata
Úsáid Neamhghnó €1.00 in aghaidh na huaire meigeavata

* Suas leis an 31 Nollaig 2019 agus an lá sin san áireamh, ba é €0.50 an aonaid (uair meigeavata) an ráta a bhí ar leictreachas a sholáthraítear le haghaidh úsáid gnó.

Ar aghaidh: Cáin ar Tháirgí Alcóil