Dleacht Mháil a tharscaoileadh ar cheadúnais deochanna meisciúla ar athnuachan in 2021

Léargas ginearálta

Maidir le dleacht mháil a tharscaoileadh ar ar-cheadúnais deochanna meisciúla ar a n-athnuachan in 2021, a d’fhógair an Rialtas i bpacáiste beart ar an 28 Lúnasa 2020 chun cabhrú le:

  • tithe tábhairne
  • beáir
  • agus
  • clubanna oíche

agus tionchar gheilleagrach COVID-19 a ar a ngnóthaí a aithint, cuireadh síneadh leis an tarscaoileadh chun athnuachan na gceadúnas mál chéanna don tréimhse cheadúnúcháin nua dar tús an 1 Deireadh Fómhair 2021 a chur san áireamh.

Baineann an tarscaoileadh seo le:

  • athnuachaintí ar-cheadúnais deochanna meisciúla a chuaigh in éag ar an 30 Meán Fómhair 2021  
  • agus
  • nuair a dhéantar iad a athnuachan, eiseofar iad don tréimhse 1 Deireadh Fómhair 2021 - 30 Meán Fómhair 2022.

Ní bhaineann an tarscaoileadh le:

Ar aghaidh: An próiseas iarratais athnuachana