Malartú faisnéise

Céard iad na himpleachtaí a bhaineann le FATCA agus CRS le haghaidh Sealbhóirí Cuntais?

Ní mór d’Insitiúidí Airgeadais atá toiliú le CRS nó FATCA tugtha ag dlínse faisnéis áirithe a bhailiú agus a thuairisciú dá n-údarás cánach. Féadtar an fhaisnéis sin a mhalartú ansin le dlínse eile.

Is é CRS an caighdeán domhanda le haghaidh malartú faisnéise Cuntas Airgeadais. Tá toiliú tugtha ag breis agus 100 dlínse ar fud an domhanda le CRS, gach Ballstát de chuid an AE san áireamh. Tugtar DAC 2 ar an CRS san AE. Comhaontú déthaobhach is ea FATCA leis na Stáit Aontaithe.

Tá toiliú le CRS agus le FATCA tugtha ag Éirinn. In Éirinn, déanann Institiúidí Airgeadais athbhreithniú ar a gcuntais chun cuntais faoi sheilbh ag cónaitheoirí neamh-Éireanancha a shainaithint agus a thuairisciú. Déanann na Coimisinéirí Ioncaim ansin an fhaisnéis a mhalartú le dlínse cónaitheachta cánach an tSealbhóra Cuntais, sa chás gur thoiligh siad le CRS nó FATCA.

Céard iad na himpleachtaí a bhaineann le FATCA agus CRS le haghaidh Sealbhóirí Cuntais ar daoine aonair iad?

Má tá Cuntas Airgeadais agat (cuntais bhainc agus cuntais comhair creidmheasa san áireamh), in Institiúid Airgeadais in Éirinn, déanfaidh an Institiúid Airgeadais do stádas cónaitheachta cánach a dheimhniú.

Cuntas Nua is ea:

 • cuntas a osclaíodh tar éis 31 Nollaig 2015, i gcás CRS
 • cuntas a osclaíodh tar éis 30 Meitheamh 2014, i gcás FATCA.

Nuair atá Cuntas Nua á oscailt, iarrfaidh an Institiúid Airgeadais ort féin-deimhniú a líonadh isteach. Iarrtar ort san fhéin-deimhniú sonraí a thabhairt maidir le do chónaitheacht chánach agus d’Uimhir Aitheantais Cánach (TIN) más neamhchónaitheoir thú.

Cuntais atá ann cheana is ea:

 • cuntas a osclaíodh ar 31 Nollaig 2015 nó roimhe, i gcás CRS
 • cuntas a osclaíodh ar 30 Meitheamh 2014 nó roimhe, i gcás FATCA.

Má tá cuntas agat atá ann cheana, déanfaidh an Institiúid Airgeadais a cuid taifead a sheiceáil le haghaidh do stádas cónaitheachta cánach. I gcúinsí áirithe, áfach, iarrfaidh an Institiúid Airgeadais ort féin-deimhniú a líonadh isteach.

Céard a tharlaíonn más cónaitheoir cánach Éireananch mé?

Ón uair a dheimhníonn an Institiúid Airgeadais gur cónaitheoir cánach Éireannach thú, níl aon ghníomh eile le glacadh. Ní dhéanfar aon fhaisnéis a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim.

Céard a tharlaíonn má tá mé i mo chónaitheoir cánach i dtír eile?

Féadtar faisnéis a mhalartú más cónaitheoir cánach thú i ndlínse eile agus má tá Cuntas Airgeadais faoi do sheilbh agat in Institiúid Airgeadais in Éirinn. Déanfaidh an Institiúid Airgeadais an fhaisnéis seo a leanas i do leith a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim:

 • d’ainm, do sheoladh, do TIN Eachtrach, agus an uimhir an chuntais airgeadais
 • do dháta breithe, d’áit bhreithe (má tá sé ar an taifead)
 • ainm agus Uimhir Aitheantais na hInstitiúide Airgeadais
 • an t-iarmhéid nó luach cuntais ag deireadh na bliana
 • aon íocaíochtaí a dhéantar i ndáil leis an gcuntas le linn na bliana féilire, ús íoctha, mar shampla.

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an fhaisnéis seo a mhalartú le do dhlínse cónaitheachta cánach sa chás:

 • gur thoiligh siad le CRS nó le FATCA
 • agus
 • go bhfuil bonn dlíthiúil ar bun chun an fhaisnéis a mhalartú.