Ráitis airgeadais a thíolacadh i bhformáid iXBRL

Cuntas mionsonraithe brabúis agus caillteanais (DPL)

Maidir le formáid na gcuntas brabúis agus caillteanais a iarrtar faoi Acht na gCuideachtaí níl an leibhéal sonraí ann a theastaíonn ó na Coimisinéirí Ioncaim. Mar sin, teastaíonn DPL clibeáilte go hiomlán le gach tuairisceán iXBRL a thíolactar ó 1 Nollaig 2015 ar aghaidh. Ní mór do gach cuideachta DPL a chur san áireamh, lena n-áirítear iad siúd nach bhfuil faoi cheangal ag Acht na gCuideachtaí.

Ar aghaidh: Tacsanomaíochtaí ceadaithe