Cásanna Móra – Daoine Aonair Ard-Ioncaim

Ba chóir do cháiníocóirí na sonraí teagmhála a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le Cásanna Móra – Daoine Aonair Ard-Ioncaim.

An bealach is tapúla, is éasca agus is slán le do chúrsaí cánach a bhainistiú ná lenár seirbhísí ar líne.

Cuir isteach d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó Uimhir Tagartha Cánach (UTC) an cháis a bhfuil tú ag déanamh fiosrúcháin faoi.

UPSP nó Uimhir Tagartha Cánach

Céard is UPSP ann?

Céard is Uimhir Tagartha Cánach ann?