Líne Chabhrach Náisiúnta d'Fhostóirí

Ba chóir d’fhostóirí na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe faoi oibriú ÍMAT, lena n-áirítear fiosruithe maidir le:

  • Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT).
  • Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).
  • Fostaithe nua.
  • Sochar Comhchineáil.

Mar gheall ar chúiseanna rúndachta cáiníocóirí, ní fhéadtar plé a dhéanamh ar an líne chabhrach ar chúrsaí cánach fostaí aonair lena bhfostóir. Ba chóir don fhostaí fiosruithe den chineál sin a dhéanamh tríd an tseirbhís Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT).

Fón

01 738 3638

 

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.00 go 17.00 (Luan go hAoine). 

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS.


Seoladh poist

An Líne Chabhrach Náisiúnta d'Fhostóirí
An Rannóg Gnó
Oifigí an Rialtais
An tAonach
Contae Thiobraid Árann
E45 T611.