An Mionionad Uileghnó CBL (VAT MOSS)

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann leis VAT MOSS.


Fón

042 9353340

 

M'Fhiosruithe

Bain úsáid as an tseirbhís slándála ‘M’Fhiosruithe’ agus roghnaigh CFCI, ansin roghnaigh an chatagóir Mionionad Uileghnó CBL.

Ríomhphost

mossnsd@revenue.ie

Seoladh poist

An tAonad um Mionionad Uileghnó CBL 
CFCI
Rannóg na gCánacha Pearsanta
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifigí Rialtais
Ionad na Mílaoise
Dún Dealgan
Co. Lú
A91 PP5W.