Iosta Parcel Post, An Post, Port Laoise

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid i gcás fiosruithe a bhaineann le rialuithe poist Custam.

Fón

057 863 4600


Línte fóin ar oscailt (Luan go hAoine):

  • 09.00 to 12.30
  • 14.00 to 16.00. 

Ríomhphost

parcelpost@revenue.ie 


Seoladh poist

Seirbhís Custam na gCoimisinéirí Ioncaim
Ionad Bheartán An Post
Eastát Tionsclaíochta Chluain Maighneáin
Port Laoise
Co. Laoise
R32 A32F.