Calafort Ros Mhic Thriúin

Fón

051 862141 (Ar Ghlaoch)

 

Ríomhphost

newross@revenue.ie

 

Seoladh poist

Seirbhís Custam na gCoimisinéirí Ioncaim

An Gleann

Port Láirge

X91 Y04.