Calafort Ros Mhic Thriúin

Ba chóir na sonraí teagmhála a léirítear thíos a úsáid d’fhiosruithe a bhaineann leis an méid seo:

  • Imréiteach Custam
  • Rialuithe Iompórtála nó Easpórtála
  • Éascú trádála.

Fón

051 862141 (Ar Ghlaoch)

 

Ríomhphost

newross@revenue.ie

 

Seoladh poist

Seirbhís Custam na gCoimisinéirí Ioncaim

An Gleann

Port Láirge

X91 Y04.