Comhairliúchán poiblí ar an gComhaontú Roinnte Sonraí

Tá an leathanach seo dúnta anois do aon tíolacthaí amach anseo

 

Tá sé beartaithe ag an Roinn Dlí Comhaontú Roinnte Sonraí a dhéanamh faoin Acht um Rialachas agus Roinnte Sonraí 2019.

Beidh an comhaontú beartaithe, is é sin Comhaontú Roinnte Sonraí idir an Roinn Dlí agus na Coimisinéirí Ioncaim, ar fáil le haghaidh comhairliúcháin phoiblí ón 10 Feabhra ar feadh tréimhse 28 lá.

Tugtar cuireadh duit tíolacthaí a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig consultations.dsa@per.gov.ie.

Bí cinnte ainm iomlán an Chomhaontaithe Roinnte Sonraí a chur san áireamh, is é sin DOJREV_002_220203 - DSA for Immigration Investor Data.

Tabhair do d’aire nach nglacfar ach le tíolacthaí a sheoltar chuig an seoladh ríomhphoist seo.

Is é dáta tosaigh an chomhairliúcháin phoiblí ná an 10 Feabhra 2022 agus mairfidh sé ar feadh tréimhse 28 lá.

Ní ghlacfar le tíolacthaí tar éis do thréimhse an chomhairliúcháin phoiblí dul in éag.

Doiciméid le haghaidh tagartha:

1. DOJDFA_002_220203 - DSA for Immigration Investor Data.pdf *

*Tabhair do d’aire go bhfuil ráiteas Oifigigh Cosanta Sonraí (OCS) agus Measúnú Tionchair ar Chosaint Sonraí (MTCS) san áireamh sa doiciméad PDF seo chomh maith nuair is cuí.