Athbhreithnithe

Meastóireacht ar Bhearta Comhlíontachta Bhuiséad

Déanann na páipéir seo meastóireacht ar an toradh ó “bhearta comhlíontachta” i mBuiséad 2016, 2017 agus 2018. Déanann an anailís sna tuarascálacha seo measúnú ar an tionchar is dóichí agus léiríonn sé raon torthaí a bhfuil sé réasúnta tréith a thabhairt do na bearta.

Case Base Review

Athbhreithniú Cuimsitheach ar Caiteachas

Foilsiú an Peer Review Report of Ireland (Tuairisc na hÉireann um Athbhreithniú Piaraí)

Is é Fóram Domhanda an ECFE atá freagrach as monatóireacht dhomhain agus athbhreithniú piaraí a dhéanamh ar fheidhmiú na trédhearcachta agus an mhalartaithe faisnéise chun críocha cánach mar chaighdeáin idirnáisiúnta.

Déanann an t-athbhreithniú piaraí measúnú ar chreat dlíthiúil agus rialála i ngach dlínse leis an méid seo a dheimhniú:

  • go bhfuil an fhaisnéis atá cuí chun críocha cánach ar fáil laistigh den dlínse sin
  • go bhfuil an chumhacht ag na húdaráis chánach an fhaisnéis sin a fháil
  • agus
  • go bhfuil meicníochtaí ar bun chun an fhaisnéis sin a mhalartú le dlínsí comhpháirtíochta.

In 2010, bhí Éire ar cheann de na chéad tíortha a ndearna an Fóram Domhanda athbhreithniú piaraí orthu agus fuair an rátáil is airde is féidir, is é sin ‘Comhlíontach’. Tá sonraí thuairisc 2010 ar fáil ag  Peer Review Report: Ireland 2013.

In 2016, cuireadh tús leis an dara babhta athbhreithnithe piaraí agus i mí Lúnasa 2017 bronnadh an rátáil is airde is féidir arís ar Éirinn, is é sin ‘Comhlíontach’. Tá sonraí thuairisc 2017 ar fáil ag  Peer Review Report: Ireland 2017 (Second Round).