Díolúine Ealaíontóirí

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Díolúine ealaíontóirí

Cur síos

Liosta na ndaoine aonair a ndearnadh cinneadh fabhrach ina dtaobh faoi Alt 195 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 le linn na tréimhse 21 Aibreán 1998 go 31 Nollaig 2001, ó 1 Aibreán 2002 go 30 Nollaig 2016 agus ó Eanáir 2017 ar aghaidh

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

ainm an ealaíontóra, teideal, leabhar, scríbhneoireacht scripte, script scannáin, dráma, scríbhneoireacht drámaí, scríbhneoireacht sraithe, raidió, cumadóireacht cheoil, scríbhneoireacht amhrán, péintéireacht, léaráidí, grianghrafadóireacht ealaíonta, priontaí, suiteáin físe, pictiúir chlasaiceacha, mínealaín, cartúin, scigphictiúir, stiallchartúin, taipéisí balla, grianghrafadóireacht, léaráidí grinn, gloine dhaite, colláise, dearthaí, pictiúir theibí, tionscadal art alongside, monaiprionta, pictiúir uiscedhatha, tírdhreach, dealbhóireacht, saothair cré-earraí, painéil gloine, saothair dhéthoiseacha, cré-earraí

Minicíocht an fhoilsithe

Ráithiúil

Dáta eisiúna

01/01/2002

Dáta an athraithe dheireanaigh

08/01/2020

Cineál an cheadúnais

CC-BY