Srian ar Dhaoine a bhfuil Ioncam Ard acu – sceideal úsáidí dearbhaithe faoiseamh

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Srian ar Dhaoine a bhfuil Ioncam Ard acu – sceideal úsáidí dearbhaithe faoiseamh

Cur síos

Sonraí faoi fheidhmiú an tsriain agus faoi na faoisimh shonraithe chánach arna gclúdach ag an Srian ar Shaothraithe Ardioncaim a tugadh isteach faoi Achtanna Airgeadais 2006 agus 2007. Sceideal na húsáide dearbhaithe as faoisimh éagsúla de réir Sceideal 25B den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. (Tábla 3).

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Acht Airgeadais,  Alt  140, 141, 142, 143, 195, 231, 232, 233, 234, 248, 250, 253, 272, 273, 274, 304, 305, 323, 324, 331, 332, 333, 341, 342, 343, 344, 345, 352, 353, 354, 372, 381, 382, 383, 384, 385, 481, 482, 485, 489, 843, 847, 848, díbhinní, dáileacháin, ioncam díolmhaithe, táillí staileanna, graíonna con, coillte, ioncam ó phaitinn, mianaigh, oibríochtaí mianadóireachta, brabúis, caillteanais, gnóthachain, ealaíontóirí, scríbhneoirí, cumadóirí, ioncam ó ríchíos paitinne, faoiseamh, ús íoctha, iasachtaí, cuideachta, páirtíocht, caiteachas caipitiúil, óstáin, campaí saoire, tithe ranais, aonaid cónaithe, tithe téarnaimh, ospidéil, clinicí gortuithe spóirt, ionaid mheabhairshláinte, liúntais chaipitiúla, suíomhanna cíosa, Duga Theach an Chustaim, áitribh thráchtála, liúntas cíos dúbailte, cíos, Ceantar Bharra an Teampaill, foirgnimh thionsclaíocha, áitribh thráchtála, Scéim Athnuachana Uirbí, Limistéar Fiontraíochta, carrchlós il-urláir, ionad incháilithe saoire, limistéir incháilithe tuaithe, Limistéar Athnuachana Baile, Scéim Turasóireachta Bhealach na Sionainne Láir, Cás IV, Cás V, foirgnimh agus gairdíní tábhachtacha, faoiseamh um an Scéim um Leathnú Gnó, áiseanna cúraim leanaí, oideachas tríú leibhéal, síntiúis, comhlachtaí áirithe spóirt, comhlachtaí formheasta, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Minicíocht an fhoilsithe

Bliantúil

Dáta eisiúna

20/07/2016

Dáta an athraithe dheireanaigh

01/11/2019

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for High Income Individuals' Restriction – schedule of declared uses of reliefs dataset