Faoisimh áirithe ó cháin mhaoinbhunaithe

Meiteashonraí faoi Thacar Sonraí na Staitisticí

Ceannteideal

Cur síos

Teideal

Faoisimh áirithe ó cháin mhaoinbhunaithe

Cur síos

Costas measta cánach ar dhreasachtaí agus ar fhaoisimh éagsúla mhaoinbhunaithe

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Faoiseamh, Éilitheoirí, Athnuachan Uirbeach, Athnuachan Baile, Trá-bhailte, Athnuachan Tuaithe, Carrchlóis Ilstórach, Cónaí os cionn an tSiopa, Limistéir Fiontraíochta, Páirceáil agus Taisteal, Teachíní Saoire, Óstáin, Tithe Altranais, Tithe do Dhaoine Scothaosta nó d’Easláin, Brúnna, Tithe Lóistín, Ionaid Téarnaimh, Incháilithe, Ospidéil Phríobháideacha, Tionscnamh na Cathrach Beo, Clinicí Gortuithe Spóirt, Cuspóirí Áirithe Cúraim Leanaí, Ospidéil, Ionaid Mheabhairshláinte, Lóistín do Mhic Léinn, Campaí Carabhán, Bonneagar Turasóireachta Bhealach na Sionainne Láir, Coillearnaigh, Paitinní, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Minicíocht an Fhoilsithe

Bliantúil

Dáta Eisiúna

01/06/2012     

Dáta an Athraithe Dheireanaigh

29/07/2020

Cineál an Cheadúnais

CC-BY

Ráitead Modh

Method Statement for certain property based tax