Drugaí gafa ag na Coimisinéirí Ioncaim i Luimneach ar luach €50,000

Inniu (05/04/2019), ghabh oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim timpeall 2.5kg de channabas luibhe ar luach measta sráide de €50,000, le linn cuardaithe ar dhá theach, faoi bharántas, i Luimneach.

Rinneadh an ghabháil, a bhí mar thoradh ar oibríocht bunaithe ar fhaisnéis faoi stiúir ag Seirbhís Custam na gCoimisinéirí Ioncaim agus Gardaí ón Aonad Roinne Drugaí i Luimneach agus an Biúró um Dhrugaí agus Coireacht Eagraithe.

Ghabh na Gardaí beirt fhear Éireannach, ceann sna caogaidí agus ceann sna daichidí. Tá siad á gcoinneáil i stáisiún Gardaí Shráid Anraí, Luimneach, faoi fhorálacha Alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí), 1996.

Bhí an oibríocht seo mar chuid de chomh-imscrúdaithe leanúnacha a dhíríonn ar iompórtálacha drugaí. Má tá aon eolas ag gnóthais nó ag an bpobal maidir le smuigleáil drugaí, féadann siad teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim faoi rún ar an Uimhir Theileafóin faoi Rún 1800 295 295.

[Críoch 05/04/2019]