Eolas ar an mBreatimeacht do ghníomhairí custam agus forbróirí bogearraí

Níl an Bhreatain Mhór ná Tuaisceart Éireann ina mbaill den Aontas Eorpach (AE) a thuilleadh. Foráiltear sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, áfach, le haghaidh idirthréimhse go dtí an 31 Nollaig 2020.

I rith na tréimhse seo, leanfaidh an Bhreatain Mhór agus Tuaisceart Éireann, chun críocha gluaiseachta earraí, seirbhísí agus daoine, amhail go bhfuil sí ina Ballstát iomlán den AE.

 

Tá forálacha i leith Thuaisceart Éireann clúdaithe sa revised Protocol to the Withdrawal Agreement atá i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2021.

Eolas ar an mBreatimeacht do ghníomhairí custam

Chun cabhrú le dearbhóirí agus gníomhairí ina gcuid ullmhúchán don Bhreatimeacht, bhuail na Coimisinéirí Ioncaim le dearbhóirí go luath in 2019 chun comhairle a chur orthu faoi thionchair an Bhreatimeachta. Tá cóip den chur i láthair thíos:

Féadtar féachaint chomh maith ar fhíseáin faoi eolas na gcustam ar an mBreatimeacht ó chuir i láthair i seimineáir ar an mBreatimeacht.

Eolas ar an mBreatimeacht d’fhorbróirí bogearraí 

Gheobhaidh tú eolas faoinár gcórais leictreonacha agus an scéimre atá ag teastáil chun úsáid a bhaint as na seirbhísí éagsúla custam tar éis na hidirthréimhse in:

Eolas ar Iompórtálacha

Físean - An tionchar a bheas ag CIU ar Gníomhairí

Eolas ar easpórtálacha

Eolas ar idirthuras