Eolas ar an mBreatimeacht do ghníomhairí custam agus forbróirí bogearraí

Eolas ar an mBreatimeacht do ghníomhairí custam

Chun cabhrú le dearbhóirí agus gníomhairí ina gcuid ullmhúchán don Bhreatimeacht, bhuail na Coimisinéirí Ioncaim le dearbhóirí go luath in 2019 chun comhairle a chur orthu faoi thionchair an Bhreatimeachta. Tá cóip den chur i láthair thíos:

Féadtar féachaint chomh maith ar fhíseáin faoi eolas na gcustam ar an mBreatimeacht ó chuir i láthair i seimineáir ar an mBreatimeacht.

Eolas ar an mBreatimeacht d’fhorbróirí bogearraí

Gheobhaidh tú eolas faoi ár gcórais leictreonacha agus faoin scéimre a theastaíonn chun dul i ngleic leis na gcóras custaim éagsúla i: