Impleachtaí féideartha CBL ar thrádáil leis an Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta.

Léargas ginearálta

Má dhéanann tú trádáil leis an Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta, gan comhaontú um tharraingt siar a bheith i bhfeidhm, beidh feidhm ag na rialacha trádála le tír neamh-Aontais Eorpaigh (AE).

Ciallaíonn sé seo:

  • go mbeidh soláthairtí agus an ghluaiseacht earraí incháinithe idir Éire agus an Ríocht Aontaithe faoi réir na rialacha Cánach Breisluacha (CBL) ar iompórtálacha agus easpórtálacha.
  • go bhféadfaidh sé nach mbeidh ort tuairisciú a dhéanamh a thuilleadh ar shonraí trádála leis an Ríocht Aontaithe ar an gCóras Intrastat nó ar an gCóras Malartaithe Faisnéise CBL (VIES).
  • go bhféadfaidh sé nach mbeidh simpliúcháin atá aontaithe leis an AE, amhail triantánú, i bhfeidhm don Ríocht Aontaithe.
  • nach mbeidh córas an Mhionionaid Uileghnó (MOSS) i bhfeidhm a thuilleadh do dhíolacháin leis an Ríocht Aontaithe. Mar sin, féadfaidh sé go mbeidh ort clárú le haghaidh CBL sa Ríocht Aonaithe i ndáil le díolacháin dá leithéid.

Tá sé tábhachtach go gcoinníonn tú suas le forbairtí sa reachtaíocht CBL sa Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta. D’fhéadfadh sé a bheith mar thoradh ar na forbairtí seo go mbeidh riachtanas ann clárú le haghaidh CBL sa Ríocht Aontaithe nó sonraí díolacháin a thuairisciú don HMRC.

Tá eolas faoi chlárú le haghaidh CBL ar fáil ar:

Tabhair do d’aire

Ní theastaíonn uimhir CBL chun cur isteach ar uimhir Cláraithe agus Aitheanta Oibreoirí Eacnamaíocha (EORI).

I gcás Breatimeacht ar an 1 Samhain 2019, beidh fáil ar chuntasaíocht iarchurtha ar CBL ag tráth na iontrála. Beidh an áis seo ar fáil do gach iompórtálaí atá cláraithe in Éirinn. Féach eCustoms notification 006/2019 chun tuilleadh eolais a fháil. Nuair atá cuntasaíocht iarchurtha ar fáil, beidh idirbheart CBL-neodrach i gceist le haghaidh custaiméirí a iompórtálann earraí isteach go hÉirinn. Má tá tú ag easpórtáil go hÉirinn ó thríú tír, go ginearálta níl sé riachtanach a bheith cláraithe le haghaidh CBL in Éirinn.

Déanfar uasdátú ar an leathanach seo de réir aon fhorbairtí sa reachtaíocht Éireannach.

Ar aghaidh: CBL ar Sheirbhísí