Róil agus freagrachtaí i leith dearbhuithe custam tar éis an Bhreatimeachta

Dualgais tarlóirí agus seoltóirí lasta

Earraí a thabhairt isteach go hÉirinn ón Ríocht Aontaithe

Dearbhú Sábháilteachta agus Slándála

Mar iompróir na n-earraí, iarrtar ort de réir dlí go dtíolactar dearbhú leictreonach custam Sábháilteachta agus Slándála. Ní mór é seo a thíolacadh roimh iompórtáil a dhéanamh ón Ríocht Aontaithe isteach go hÉirinn. Tugtar Dearbhú Iontrála Achomair air seo. Tá eolas faoi sa treoir Import Control System (ICS) trader guide.

Má tá earraí á mbogadh agat le trucail agus tarlóir, meastar gur tusa an t-iompróir. Dá bhrí sin, ní mór duit cinntiú dá go gcomhlánaítear an dearbhú Sábháilteachta agus Slándála sula bhfágann na hearraí an Ríocht Aontaithe. Ní mór an dearbhú leictreonach a thíolacadh do chustaim na hÉireann ach úsáid a bhaint as pacáiste bogearraí custam. De rogha air sin, féadann bróicéir custam, ag gníomhú ar do shon, an dearbhú a thíolacadh.

Molann na Coimisinéirí Ioncaim féachaint ar shuíomh idirlín an HMRC chun an t-eolas is déanaí a fháil faoi riachtanais easpórtála sa Ríocht Aontaithe. 

Earraí a thabhairt isteach go hÉirinn ó Bhallstát AE tríd an Ríocht Aontaithe

Dearbhú Custam - Idirthuras

Féadtar d’earraí a bhogadh ó Bhallstát eile de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) tríd an Ríocht Aontaithe le dearbhú idirthurais. Sa chás seo, ní mór cóip fhisiciúil a bheith ag an tiománaí den Doiciméad Tionlacain Idirthurais (TAD). Ní mór an Mháistir-Uimhir Tagartha (MRN) uathúil ón ngluaiseacht sin a bheith sa TAD.

Dearbhú Sábháilteachta agus Slándála Iompórtála (ENS)

Mar iompróir na n-earraí, iarrtar ort de réir dlí go dtíolactar dearbhú leictreonach custam Sábháilteachta agus Slándála. Ní mór an doiciméad seo, ar a dtugtar Dearbhú Iontrála Achomair (ENS), a thíolacadh roimh iompórtáil a dhéanamh ón Ríocht Aontaithe isteach go hÉirinn. Tá tuilleadh eolais maidir leis seo ar fáil sa treoir Import Control System (ICS) trader guide.

Teastaíonn an Dearbhú Sábháilteachta agus Slándála le haghaidh gach earra ar dhearbhú idirthurais. Ní mór an dearbhú leictreonach a thíolacadh do chustaim na hÉireann ach úsáid a bhaint as pacáiste bogearraí custam. De rogha air sin, féadann bróicéir custam, ag gníomhú ar do shon, an dearbhú a thíolacadh. 

Earraí a sheoladh ó Éirinn chuig an Ríocht Aontaithe

Dearbhú Sábháilteachta agus Slándála (EXS)

Mar iompróir na n-earraí, iarrtar ort de réir dlí go dtíolactar dearbhú leictreonach custam Sábháilteachta agus Slándála. Ní mór é seo a thíolacadh ag tráth na hiompórtála ó Éirinn. Tugtar Dearbhú Imeachta Achomair (EXS) air seo. Ag tráth na heaspórtála, is gnách go gcomhlánaíonn an t-easpórtálaí nó a ngníomhaire an EXS, ar an ábhar go bhféadtar é a chur in éineacht lena ndearbhú easpórtála. 

Tabhair do d’aire

Má tá earraí á mbogadh agat le trucail agus tarlóir, meastar gur tusa an t-iompróir agus dá réir ní mór duit a chinntiú go dtíolactar an EXS.

Má tá an EXS á thíolacadh agat, ní mór duit an pacáiste cuí bogearraí custam a bheith agat. De rogha air sin, ní mór do bhróicéir custam, ag gníomhú ar do shon, an EXS a chomhlánú.

Dearbhuithe Easpórtála

Teastaíonn dearbhú custam le haghaidh earraí a easpórtáiltear ó Éirinn chuig an Ríocht Aontaithe tar éis an Bhreatimeachta. Tá an t-easpórtálaí freagrach as cinntiú go gcomhlánaítear an dearbhú.

Molann na Coimisinéirí Ioncaim féachaint ar shuíomh idirlín an HMRC chun an t-eolas is déanaí a fháil faoi riachtanais an HMRC i leith earraí a thabhairt isteach sa Ríocht Aontaithe. 

Ar aghaidh: Dualgais iompórtálaithe